بهار اینجا شروع شده

 

هنوز خیلی به اینجا عادت ندارم واسه نوشتن امروز و فردا میکنم

اما از اونجاییکه من متعقدم هر چه زودتر بهش عادت کنی بهتره پس شروع کنم

بهار اینجا شروع شده

یکم سرد و خنک هست اما قشنگه

پسرک چند روزی سرماخورده بود یه خط در میون میرفت مدرسه

از کلاسای خارج از برنامه اش

شنا و سنتور همچنان پابرجاست 

با تمام اصراری که کردم  کارته رو ادامه نداد(اصلا علاقه نداشت)

ورزشای گروهی رو دوس داره

چند وقت پیش تو مدرسه مسابقه هندبال دادن تیمشون دوم شده

اونجور که من شنیدم کسرا دوتا گل هم زده، 

تو عکسی که واسم فرستادن کسرا خیلی واضح نیست

اما عکسُ میذارم یادگاری

بارالهی

گاهی فراموش میکنم که شکرگذار آنچه که دارم باشم

اما تو فراموش نکن بنده چشم به راهی داری