پیشنهاد کاری!؟

” اومده به باباش میگه شما و عمو هادی باید یه گروه موسیقی تشکیل بدین! میتونین اسم گروهتونُ بذارید ” هِ هِ

اول اسم دوتاتون ! بعد خودش از خنده ریسه میره

من این فسقلی رو قورت ندم هنر کردم

این عکس هنری هم نتیجه تلاش دو نفره پدر و پسره تو استخر زیر آبه