رفت…

نوشتن امروز سخت ترین کار دنیاست

اما دلم میخواد بنویسم ، یه نشونه که بعدا واست بگم…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *