معرفی مامان فرنگیس

امروز می خوام پیرترین عضو خانواده رو معرفی کنم

بذارید از اینجا شروع کنم من یعنی مامان کسرا اولین نوه مادر بزرگم که ما(نوه ها)بهشون میگیم مادر پری هستم که ازدواج کردم و بچه دار شدم

 پس نتیجه میگیریم کسرا اولین نتیجه است

اما کسی که میخوام معرفی کنم مادر ِ مادر بزرگ من یعنی مامان فرنگیس  که خداروشکر زنده هستن و کسرا رو که نبیرشون میشه دیدن 

کسرا حدودا ۴۰ روز داشت که ما رفتیم دیدشون

 

  

به افتخار کسراومامان فرنگیس هوراااااا

امیدوارم مامان فرنگیس 100 ساله دیگه هم شاد سالم پیش ما باشن