پسرم

                          

  

                

محصلمحصلمحصلمحصلمحصل

               

 

 

 امروز داشتم تو عکسای خوشگلت می گشتم مامانی , دیدم این عکست خیلی نازه

شب تولد27 سالگی مامانی 15 آبان 89 این عکس گرفتیم اوج  برگریز پاییز

 

اولین حضور کسرا در تولد مامانی تقریبا 4 ماهت بودگلم دوستای مامانی هم بودن عمو هادی  به اتفاق

خانمشون وعمه هانیه

کلی خوش گذشت بهترین کادو رو هم خدا پیش پیش واسم فرستاده بود

 

 

       

 

 

        

                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *