پسرم

 امروز داشتم تو عکسای خوشگلت می گشتم مامانی , دیدم این عکست خیلی نازه

شب تولد27 سالگی مامانی 15 آبان 89 این عکس گرفتیم اوج  برگریز پاییز

اولین حضور کسرا در تولد مامانی تقریبا 4 ماهت بودگلم دوستای مامانی هم بودن عمو هادی  به اتفاق

خانمشون وعمه هانیه

کلی خوش گذشت بهترین کادو رو هم خدا پیش پیش واسم فرستاده بود