واکسن 18ماهگی

 

                                                                         

سلام خوبی عزیزم؟

پسرگلم دیگه کم کم داره بزرگ می شه آقا میشه!

آخرین واکسن آقا کوچولو رو هم زدیم رفت پی کارش!!!

شب اول تب کردوبی قرار بود پاش سفت کرده بود و اصلا تکون نمیداد

نه راه میرفت نه حتی میتونست بشینه!!

اما شکر خدا از روز بعد بهتر بود و روز از نو روزی از نو بدو بدو وشیطنت و از دیوار راست بالا رفتن و…

پنجشنبه شب رفتیم مهمونی داشت بازی میکرد نمیدونم چی دستش بود

خورد زمین صورتش زخم شد خیلی عمیق نبود اما…

خدارو شکر تو چشمش نخورد اول فکر کردم چیزه مهمی نیست

اما بلند شد دیدم داره خون میاد جوش زدم پسربچه است دیگه تازه از الان شیطنتاش شروع میشه

خداخودش رحم کنه

این هم عکس یه پسر بازیگوش که واکسن هجده ماهگیش روزده و در اثر شیطنت صورتش زخم شده

         

             

                        شده مثل خلافکارا موافقید!!!

                                                خدایا این پسر را برای ما حفظ کن