تولد آوا جون

                                     

 دیروز تولد دختر دایی کوجولو من آوا خانم بود که چهار ساله شدن 

 

   آوا جون تولدت مبارک

 

و این هم آقا کسرا که از بس رقصیدن و قر دادن همه رو سر حال آوردن

 

                       الهی قربونت برم مامانی