یه فصل جدید

 

شب از نیمه گذشته نمی دونم چرا خوابم نمی بره بابایی دوباره رفت سفر دلم گرفته شما آروم خوابیدی

 یادِ به دنیا اومدن اوفتادم

 

زمانی که تو بیمارستان گذاشتنت کنارم  نگات کردم دستت ُ گرفتم  پر بودم از حس ترس و تنهایی!!!

 

این کوچولو کیه؟چجوری بزرگش کنم؟چیکارش کنم اگه گریه کنه؟ اگه مریض شه اگه بخوره زمین اگه…

چه دنیای دونفره ای بود چه شبا که تا صبح واست لالایی خوندم

                           

                           لالا لالا گلم باشی بزرگ شی همدمم باشی

                                          خداوندا توستاری همه خوابن توبیداری

                                          به حق خواب ُ بیداری عزیزم را نگهداری

                                          لالا لالا گل زردم نبینم داغ فرزندم…

 

گریه کردی آرومت کردم مریض شدی بیدار موندم  راه اوفتادی دستت ُ گرفتم…

               توشروع کردی زندگی رو و من فصل جدیدی از زندگی

               فصل مادر شدن

داری بزرگ میشی عزیزم  و من همیشه کنارتم تا آرومت کنم تا دستت ُ بگیرم تا…