پروسه عوض کردن لباس!!!

  

 

         

    کسرا از لباس عوض کردن متنفر مثل همه بچه های دیگه شاید بدترین لحظات زندگی من وکسرا

لحضه ای که قراره لباسش عوض کنم گریه ،جیغ،سر ،صدا ،التماس من جزو لاینفک عملیات تعویض لباس.

تمام روشهای روز دنیا از جمله قصه گفتن،شعر خوندن،مشارکت کودک در تعویض لباس و… رو بنده

امتحان کردم و به هیچ نتیجه ای نرسیدم!!!

                           کمک…… واقعا نمی دونم چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

اینم عکس یه وروجک که نمیذاره لباسش بپوشم