کسرای من اینروزا

                                                                     

 

                             کسرا ومامانی کسرا خیلی بد مریض شدن!!!

        کسراکوچولوی مامان چند روز آبریزش بینی و گلودرد داشت اما الان شکر خدابهتر شده

                          شبااصلا نمیتونست بخوابه ، بچم طفلک بی قرار بود.

     ومن یعنی آخرین نقطه اهمیت این خونه بادل درد وحالت تهوع و سرگیجه در جدالی نابرابر…

                     خیلی حالم بدبوداصلا تعادل نداشتم حالم دست خودم نبود

        کسرا هم نق نق نق … منم بی حوصله،خسته،دلم میخواست برم یه جای آروم…

    وضعیتی بودخدای من ، نبودن بابایی هم مزید علت شده بودو به این اوضاع آشفته کمک میکرد.

    زمانیکه از لحاظ روحی خسته باشی تقریبا هیچی نمی تونه کمکت کنه نه خواب نه تنهایی

           همه چیز بر علیه آدم پیش میره ،درجهت تخریب ، واین یعنی یه شکست بزرگ!!!

            احساس میکنم دارم تحلیل میرم ،توانم ،تمرکزم ، قدرت تحملم همه رو به زواله.

چیزی روکه سابقاخیلی راحت تحمل میکردم الان واسم عذاب آورشده خیلی بداخلاق شدم بهم ریخته ام!

                                    وبازهم همون حس عذاب وجدان والامان و…

                     گاهی خداچقدر نزدیکه ومن خسته تر از اونیکه حتی کنارم نگاه کنم.

                                                                         وبازهم خدایاسپردمش به تو