کسرا موقع تماشای تلویزیون

 

 

 

                                                

 

امروز داشتم دقت میکردم دیدم این بچه وقتی تلویزیون نگاه میکنه چقدر راه میره و جابه جا میشه

تو موقعیتای مختلف تلویزین نگاه میکنه که واسش تکراری نشه!!!

 

 

آخه کی چپکی تلویزیون نگاه کرده؟؟؟

فکر نکنید خوابه ! نه داره پینگو نگاه میکنه !!!

 

 

فلاکس چایی منم که همه جا براهه!!!

 

 

 

مثل یک مرد اصیل کرمونی ، تو خونه شلخته ست و پتوش همه جا همراهشه!

 الهی من قربونت برم عزیزم 

 

عکسایی که از کسرا تو یه پست میذارم معمولا همون روز گرفتم ،

 به تعداد شلواری که من عوض می کنم دقت کنید 

روال بر همان منوال است…

 

                        

                                                     

                                                    راضیم به رضای خدا