کسرا و بابایی

                                                                               

                                                                                       22.gif

 

 

دوباره داره صداش میاد 

از آشپزخونه اومدم بیرون ببینم چی شده!

بابایی میگه :داشتم روپایی میزدم میخواسته بزنه، نتونسته ،دادش رفته هوا

که چراااااااااا من نمیتونم بزنم؟

کلا امروز گذاشتنش رو حالت ،هر کار بابایی بکنه منم میخوام بکنم!

اینم از دنیای مردونه یک پدر وپسر در یک شنبه زمستانی…

 

02200000خوردن صبحانه02200000

 

 

 

02200000چک کردن تلفن همراه!02200000

 

 

 

02200000تلویزیون نگاه کردن!02200000

 

 

ندیده بودم کسرا کارای من تکرار کنه از دیدن این صحنه ها خیلی خوشحال شدم

و خوشحالتر از این موضوع که الگوی خوبی تو زندگیش داره

 آروم ، متین و با منطق

 

                                      به خاطر هر دوشون ممنونم