یه روز برفی

 

                                        

 

 

مهم نیست اینجا دما چند درجه زیر صفر باشه یا شرایط جوی چی باشه 

آدما اینجا بهر حال یه وسیله بازی پیدا میکنن  تا از اون شرایط لذت ببرن

ما هم تصمیم گرفتیم  یه تخته اسکیت نچندان حرفه ای بخریم و حالش ببریم!!!  

امروز من وکسرا رفتیم به بازی با تخته ، اونم بازی از نوع هیجان انگیزش

یه سطح نسبتا شیبدار پشت خونمون پیدا کردیم ودو تایی سوار می شدیم ومی اومدیم پایین

کلی خوش گذشت

گاهی من کسرا رو میکشیدم

 

 

و گاهی کسرا تخته رو…

 

 

                                                        خدایا مچکرم