اینگونه است…

 

totalgifs.com barrinhas gif gif l_dv01ab.gif

 

 

 یه سوال دارم ! این نیم وجبیچطوری میتونه اینجور مشت ، مشت زیتون بخوره ؟

بهش میگم سهمت ُ  میذارم تو بشقابت ، سهم بابایی رو هم میذارم تو بشقابشون،

مال خودش ُ تو سی ثانیه قورت میده حمله میکنه طرف بشقاب باباش

اصلا نفهمیدم کی رسید بهشون ، کی خوردشون…

پیروزمندانه صحنه رو ترک میکنه میره سراغ بازیش

من هیولام ، با این دندونم الان میام میخورمت

 

 

 

یک عدد متر پلاستیکی ، یک عدد پایه میز ، یک پسر بچه دو سال و نیمه و

نیم ساعت سرگرم  ِ من نمیدونم چی؟؟؟ 

 

اذیت بیش از حد کسرا و تغییرات بیولوژیکی من دست به دست هم داد و باعث شد یه دعوای

درست و حسابی امروز با هم بکنیم

با عصبانیت بهم میگفت: باهام حرف نزن!!!

چشم…

 

                                            خدایا یه صبر عظیم به من و یه عقل کلفت به این بچه عطا فرما