حال ِ اینروزای کسرا

 

 

دوست دارم مامانم ، عزیزم ، عشقم

روز به روز شیطونتر میشی ، روزبه روز بازیگوشتر ، شلوغتر…

یه سوال اساسی که همه از من میپرسن اینه که این بچه انرژیشُ از کجا آورده؟

منم نمیدونم واقعا!!!

انرژی خورشیدیم باشه شب باید تموم شه اما…

اندر احوالات ایشون باید بگم خوبه خداروشکر ،سرگرمه

چند روز پیش بدون من رفته جوپار یه جایی ِ اطراف کرمان.

 

 چوب معروفشم همراهش ِ!

 

عموی بابایی یه کاسکو داره که کسرا عاشق این پرنده است

منم از پرنده میترسم راستش بخواین، هر چی بابایی میخواد

یکی واسه کسرا بگیره من مخالفت میکن! 

 

 

اینم یک عدد کسرای عزیز به همراه ماشین معروف عموش (دوستان جریان ماشینُ میدونن!!چشمک)

 

 

جوپار امام زاده هم داره

رفته چسبیده به ضریح دعا میکنه

حاجت روا شی مادرم…

 

یعنی جایی هست تو نرفته باشی مادرم؟

بالای منبر آخه تو چیکار میکنی؟

 

فک کنم بهش خیلی خوش گذشته تا چند روز بعد حالش خوب بود.

                                                                                              خدا خودش حفظت کنه