خرابکاری یواشکی…

 

 

totalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.giftotalgifs.com flores-pequenas gif gif dandi-lion.gif

 

وقتی میخواد کاربدی رو انجام بده میره پشت در قایم میشه،

یا جایی که من نباشم.

من نگران این کارم، چون نشون میده اصلا به من اعتماد نداره

باید کم کم اعتمادشُ بدست بیارم

اینجوری باشه هزارتا کار خلاف انجام میده بدون اینکه به من چیزی بگه

و یا من اصلا متوجه شم!

سه تار منُ برداشته رفته پشت در داره بهش ور میره…

 

 

عمه هانیه واسش یه عینک آفتابی خریده کلی باهاش حال میکنه

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                  خدایابه تو میسپارمش