تولد ساینا جون

totalgifs.com aniversario gif gif 24.gif

 

۱۲/۴/۹۲ تولد ساینا کوچولو دختر عموی عزیز کسرا بود که ما مسافرت بودیم

نتونستیم زودتر بهش تبریک بگیم

ساینا جون الهی۱۲۰ ساله شی عزیزم

انشالله زیر سایه بابا و مامان مهربونت ، روزگار به خوبی بگذرونی عزیزم

totalgifs.com aniversario gif gif 43.gif

 

 

    شکلکــ مهسایی               شکلکــ مهسایی                    شکلکــ مهسایی

 

ali-mahsa                 ali-mahsa                       ali-mahsa                          ali-mahsa

 

 

 

یه دنیا آرزوی خوب،یه آسمون بوسه،یه بغل گل ،هدیه ما به تو عزیزم