مرغابی یا…!!!

 

divider-165.gif

 

کاملا اتفاقی ما به یکی از اشتباهات مهلک زندگیمون پی بردیم

و دیدیم گاهی چقدر لازمه یکی بیاد بگه "مجید دلبندم این …"

البته توضیح بدم این فقط اشتباه ما نبود، خیلی ها در این زمینه دچار اشتباهن و غلط فک میکنن!

جریان چیه؟ الان عرض میکنم خدمتتون…

اون پرنده ها بودن ما میرفتیم بهشون غذا میدادیم ؟ آقا اونا اردک بودن ، مرغابی نبودن!

از لحظه ای که فهمیدم دچار نوعی از افسردگی مفرط شدم!

نمیدونم اشکال کار کجا بود و اساسا چرا من فک کردم اینا مرغابین؟ اما الان

این موضوع و اینکه چی شد من فهمیدم مرغابی نیستن از درجه اهمیت ساقط است !

بحث سر عوض کردن ذهن کسراست، به نظرتون بیخیال شم بذارم فک کنه مرغابیه، یا بهش راستش بگم!

بعدن بفهمه ممکنه خیلی واسش سخت باشه نه؟!

البته در کل تفاوت چندانی با هم ندارن:

فقط مرغابی ، میپره و این شکلیه

 

 

اردک نمیپره و این شکلیه

 

 

اما داستان مرغابی و لاکپشت بود به جون مادرم مرغابیاش مثل این اردکه بودن!

میگین نه ؟!

ببینین

 

 

من همیشه به ناکار آمدی این سیستم آموزش پرورشمون ایمان داشتم…