عید فطر

 

moteharek fetr yasgroup.ir 1 تصاویر متحرک عید سعید فطر   سری اول

 

 

                                        

نماز روزه هاتون قبول

          نیتتون پاک ، دلاتون پر از محبت  ،  چشماتون لبریز از عشق

                                                                                   عیدتونم مبارک