بساط همیشه به راه

چند روزی بود دیدیم کباب درست کردن خونمون اوفتاده پایین

چه کنیم؟ چه نکنیم! هوا هم سرد شده نمیشه بری

بیرون بساط باربیکیو راه انداخت!

از اون بدتر الان دیگه ۶ شب هوا تاریک شده رفته پی کارش.

در یک اقدام انتحاری دیدیم بابایی رفته یه باربیکیو خونگی و سفری خریده

گوشتا رو زدیم سیخ و در عرض نیم ساعت جاتون خالی

کبابی زدیم به بدن.

 دست بابایی درد نکنه.

اون وروجکه همیشه در صحنه مون هم داره از در و دیوار میره بالا

 اگه نور لباساش نبود دیده نمیشد

                                                    خدایا ،واسه همین دلخوشیهای کوچولو ممنونم