کسرا کوچولوی من

 

 

 

 

مادر که باشی گاهی صحنه هایی میبینی که اشک شوق تو چشمات جمع میشه.

       نمیتونی خودتُ کنترل کنی!

         دیشب من یکی از اون صحنه ها رو دیدم                                         

                          ناخودآگاه رفتم بغلش کردم…

                                                                                                          

 

نمیدونید چه تلاشی میکرد با چایی صاف کن!!!!! آب بخورهنیشخند

 

 

بعد از کلی امتحان کرن دید نه، واقعا نمیشه!

دستشُ گذاشت زیرش که آباش نریزه!

بلکم بتونه جرعه ای بخوره!!!!

 

 

نمیدونید چه صحنه ای بود،

قسمت جالبش اینجا بود،که بیخیال نمیشد!!!نیشخند

واقعا تحت تاثیر پشتکار و خلاقیتش قرار گرفتم! 

           به خودم افتخار کردم که مادر این بچه ام!!!!Little girl smiley 009