سوال عجیب

 

چند روز پیش  که داشتیم از مهد برمیگشتیم بهم میگه مامان اگه الان بریم خونه امون

خراب شده باشه چیکار میکنی؟!

خندیدم!سوال عجیبی بود!

گفتم: چی بگم مامان؟!

واقعا جوابی نداشتم بهش بدم ! گفتم یه خونه دیگه میگیریم، نمیدونم چرا این سوالُ پرسید؟!

گاهی میمونم تو ذهنش چی میگذره!

خدایا مواظبش باشハートだよ。2つ のデコメ絵文字