مدل جدید مو

 

 

دیشب تا صبح نخوابید، هی غلط زد هی غر زد!

یه بار رفت دستشویی،پا میشد مینشست!!!بچه ام نمیتونست از بینی نفس بکشه ،بینیاش کیپ بود.

صداش میکردم با بیحالی جواب میداد!

خلاصه که تا صب نه خودش تونست بخوابه نه ما…

بیدار شد گفت دلم درد میکنه! یکمم تب داشت!

زنگ زدم مهد گفتم نمیاد، موندیم خونه دوتایی، الان شکر خدا بهتره ولی آب ریزش بینی داره!

پریروز در یک اقدام انتحاری موهاشُ با ماشین کوتاه کردیم

خسته شده بودم ، هر  روز هر روز مجبور بودیم قیچی بگیریم دستمون یکم از این ور یکم از اون ور کوتاه کنیم

آرایشگاهم که نمیره!

خلاصه این شد که ایـــــــــــــــــــــن شد…

ایکیوسان کوچولو….

مادرمان(که من بنا به دلایلی از دستش ناراحتم) پیغام دادن دست دوست و آشنا و

امر کردن که عکس بچه رو از تو قاب در بیار!

چشم…

 

ماشالله ، صد قول هو الله خیلی آقا شده نه؟!

خودمونیم ،کاش اخلاقش خوب میشد!

                                                                                                                          خدایا شکرت