سلام سلاااااام همگی سلام….

 

                                                                                 

سلام به همگی…خوب من الان باید توضیح بدم که کجا بودیم و چرا نبودیم و…

یعنی ادب حکم میکنه که توضیح بدمخجالت

همین جا!هیچ جای خاصی نبودیم تقریبا البته!  خستگی و یه سری مزاحم باعث شد

بذاریم یه هوایی وسطش بخوره بعد دوباره برگردیم

این شد که نبودیم و الان هستیم.

زیاد مصدع اوقات شریفتون نمیشمخندونک  فقط اینُ بگم که خیلی خوشحالم که دوباره اینجام و مینویسم

دلم واسه همتون تنگ شده!

آهان راستی اگه مدل نوشتنم یکم عوض شده ببخشید

مثل قرمه سبزی میمونه تا جا بیافته یکم طول میکشه! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *