شیطنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه شده؟چه خبره؟؟؟؟؟ الان عرض میکنم خدمتتون!چشمک

بدو بدو اومده شلوار منُ میکشه که  مامان بیا بشین رو صندلی ، دفعه اول خیلی بی هوا نشستم.

وااااای یخ کردم، پا شدم دیدم زیر پام رو صندلی ….

 

 

بسته مرغ یخ زده رو گذاشته بودم بیرون غذا درست کنم.  آقا برداشته باهاش ما رو سورپرایز میکنه 

یادمه تو دبیرستان از این کارا  میکردن بچه ها و این فسقلی از حالاااا

خدا خودش رحم کنه!!!