سوئد ِ ایران

 

اصلا من نمیدونم چه معنی داره که بچه خواب ببینه؟!

از اون بدتر چه معنی داره خوابش یادش بمونه؟!

کلا در زندگی کودکانه این فسقلی باید یه بخش جداگانه باز کنن به اسم "خواب های طلایی پسرک"

خودش یه سریال میشه!

این یه نمونه اش!

اخطار: به بازتاب عکس پدر در پنجره دقت نکنید لطفن!

 

  خواب سوئد ایرانُ دیدم! 

 

راستی شما میدونید سوئد ِ ایران کجاست؟