شبهای کودکانه

smiley-icon-gifs-475.gif

 

پسرک چشم بادومی جند شبه تب میکنه!

مریض شده بچه ام،فک کنم یخ کرده! از اول هفته هم نتونسته بره مهدغمگین

البته شبا تب میکنه، صبحا سرفه

برنامه ریزی کرده جوجه ام ، تقسیم کرده کسی ناراحت نشهچشمک

 

 

totalgifs.com barrinhas gif gif barra24.gif

 

 

شما وقتی یه روزِ  آفتابی دارید چیکار میکنید؟

تفریحات سالم کسرا و مامانی در یک روز آفتابی!!!

ما میخوابیم و هی از خودمون عکس میگیریم…

 

چیکار کنیم!ندیدیم !میفهمید؟ ندیده ایم!!!!

دست خودمون که نیست!

روزاتون پر از خنده و شادی و آفتاب

アメリカン のデコメ絵文字واسه شفای همه بچه های مریض یه اشاره به خدا بکنید アメリカン のデコメ絵文字

                                                                                                 مرسی