ورژن جدید مسیر مهد تا خونه

 

کمافی سابق مسیر مهد تا خونه، پراز اتفاقات عجیب و غریب،

تازگیا دیگه یاد گرفته حرکات آکروباتیک در میاره

از این مسیر که میام حتما باید یه پشتک و وارو اینجا بزنه بعد بریم خونه، انگار نذر داره بچه ام…

 

 

دیم دری ریم ریم…