پنجمین سال بودن تو

 

taart11.gif

پسر داشتن حس قشنگیه که من تجربه اش کردم و بارها خدا رو به خاطرش شکر میکنم

دنیای معصوم و کودکانه اش به من که یه زنم حس آرامش عجیبی میده، وقتی خسته و ناامید یه گوشه کز میکنم

یه مرد با دستای کوچولو ِ مردونه اش میاد و با نوازش موهام منُ تا اوج عشق و خوشبختی میبره.

 و حالا این پسرک روز به روز داره بزرگتر میشه و من دلتنگ روزایی که دیگه بر نمیگردن،

پسر داشتن واقها حس خوبیه

پنجمین بهار زندگیت مبارک