تولد کیان

totalgifs.com aniversario gif gif 16.gif

 

چه بهونه ای قشنگتر از تولد تو میتونه وجود داشته باشه واسه دوباره نوشتن

دوباره شروع کردن

واسه دوباره باز کردن این دفتر.

کیان عزیزم، هر سال بهار برای من یادآور بودن توست

تویی که عاشقانه دوستت دارم.

هرگز فاصله ها باعث نشد لبخند قشنگت از یادم بره عزیزم .

عاشقانه ترین بوسه ها رو میسپارم دست باد بهاری تا گونه هاتُ غرق بوسه کنه .

تنهای دعا من برات سرنوشت قشنگیه که امیدوارم خدا سخاوتمندا پیشکشت کنه 

مهربون باش عزیزم و زیبا زندگی کن

دوست دار همیشگیه تو عمه سودابه