پشت یونیفرم

Caillou escribiendo

 

به پسرک گفتم یه عکس پلیس و خلبان بکش

نتیجه شد دوتا آقای سیبیلو که اتفاقا اسم هردوتاشونم کسراست!

گفتم چرا آقا؟

گفت خوب آقاست دیگه!

وقتی بهش عکس پلیس خانم و خلبان خانم نشون دادم تعجب کرد البته من بیشتر از کسرا تعجب کردم که

این تفکیک جنسیتی تو ذهن بچه ها چطوری به وجود میاد.

این شد که چند روز پیش بردمیش یه برنامه به اسم زنان و مردان پشت یونیفرم.

نتیجه به روایت تصویر

 

 

 

 

 

به باباش میگه

*میدونی دوس دارم در آینده چیکاره شم؟

-نه! چیکاره.

*پلیس!

-چه خوب.

*ولی پلیسا نمیتونن ازدواج کنن میدونی چرا؟

-نه چرا؟

*چون خونواده هاشون خیلی اذیت میشندرسخوان

الهی من قربون این فسقلی برم که از الان اینقدر به فکر خانواده نداشته شه