پست موقت

در یک اقدام خردمندانهتصمیم گرفتم یه مدت وبلاگُ خصوصی کنم

چون والا مادر آدم جرات نداره واسه بچش بنویسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *