هشتمین سال زندگی پسرک هم گذشت

تا دوهفته دیگه مدرسه ها تعطیل میشه با فسقلی تصمیم گرفتیم تا وقت هست دست بکار شیم

و یه تولد زودکی بگیریم.

از اونجایی که این وروجک خیلی AirHop  دوس داره همه رو اونجا دعوت کردیم

فسقلی جان دستور دادن فقط پسرا رو دعوت کنم، ما هم گفتیم چشم

(اون خانم خوشگلی که تو عکسا خواهید دید خواهر کوچیک یکی از بچه هاست که یهو به جمع ما اضافه شد)

از 11 نفردعوتیمون 9 نفرشون با اومدنشون ما رو خوشحال کردنچشمک 

 یکی از بهترین و راحت ترین تولدایی بود که تا حالا گرفته بودم

یه کوچولو بیشتر از همیشه هزینه شد اما صدبرابر همیشه راحت بودم و بدون استرس.

کسرا هم خوشحال بود مخصوصا از کادوهایی که گرفت، در مجموع همه مون راضی بودیم

از حالا دارم دنبال یه جا میگردم واسه ساله دیگهخنده 

 

 

 

111.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

زندگی پیوند مهرهاست

 آغاز پیوستگی هاست

 زندگی خاطره ایی زیبا در فصل نو شدن است 

زندگیتون زیبا

——–

1- شاعر ترانه راد