پیکاسو میشود

Image result for ‫شکلک متحرک سنجاب‬‎

تابستون  که مدرسه ی فسقلی  تعطیل بود یه روز با من اومد محل کارم

خیلی واسش کسل کننده بود

یکم نقاشی کشید یکم با ایپد بازی کرد، دور خودش چرخید تا رفتیم خونه

نتیجه شیطنتای پسرک شد این…

یعنی بیا حالا بچه بزرگ کن

مدرسه ها شروع شده

خیلی درگیره درس و مدرسه و کلاسای خارج از برنامه است.

شاید خیلی سرشُ با کلاسای اینور و اونور شلوغ کردم اما فک میکنم لازمه .

 مخصوصا زمستونا با شبای طولانی و روزای سردش.

کلاس کاراته میره با بی میلی تماااااام.

تا زورم میرسه میفرستمش امیدوارم بعدا که اینُ میخونه خیلی فحش نده

کلاس فارسی و شنا رو دوس داره ، راحت میره

من مینویسم راحت میره شما بخونین فقط با ده دقیقه نق زدن میره

نق کلاس موسیقیم خیلی زیاد نیست

اما این کاراته رو جوری میره حالا  انگار میخوان ببرنش دور از جون کجااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟

از تنبلیشه البته

شما نگرانش نباشین

روز و روزگارتون درگیر آرامش