موجود خیالی

تو مدرسه یه کلاس دارن به اسم کلاس عکس

من خودمم کنجکاو بودم که چیکار میکنن اونجا؟چی بهشون یاد میدن؟

آیا واقعا عکس میگیرن؟

امروز دیدم ایمیل اومده از معلم این کلاس که آره ما اینحا بیشتر تمرین رنگ میکنیم فعلا  و من از بچه ها خواستم این جلسه

موجود خیالی که تو ذهنشون هستُ نقاشی کنن

اینم موجود خیالیه کسرا

در توضیح عکس هم نوشته شده که این ترکیبی از جوجه تیغی، اژدها و  دایناسور می باشد

خسته نباشی مادر جان

تو ذهنت چه خبره که این موجود خیالی ازش سر درآورده