آغاز 98

سال نود و هفت یه شروع عجیب داشت که به خاطرش خدا روشکر میکنم با یه سری اتفاقات خوب جلو رفت

و رسید به الان

سال سخت اما پر ثمری بود. چقدر این نو شدن قشنگه، حس تازگی به آدم میده

چه خوب که هر سال این فرصتُ داریم یه نقطه بذاریم و اول خط دوباره شروع  کنیم.

کلا حس “یه فرصت دوباره داری” رو به آدم میده

سالتون پر از اتفاقات قشنگ و هیجان انگیز

بهترین دعاها و آروزها رو از طرف ما از  دوردرست ها پذیرا باشین