لالا لالا…

 

 

               

 

کسراکوچولو شبا که می خواد بخوابه مامانی این شعر رو واسش میخونه

 

 

                ستاره چشمک میزنه کسرا کوچولو خوابش میاد

                ماه داره لبخند میزنه کسرا کوچولو  نازش   میاد

 

بخواب پسر عزیزم که با آرامشت دنیا ی من نیز آرام است

                                 

 

                   عزیز دل مامان اوایلی که بدنیا اومده بود اینجوری می خوابید مثل یه فندق!

                                                                        

 

 

                                                                                      دوست داره تو مامانی