حمام

 کسرا ی مامان زمانیکه کوچولوتر بود عاشق حموم کردن بودniniweblog.com

 طبق توصیه های دکتر خوبش جناب آقای دکتر علوی  متخصص نوزادان واطفال که  جاداره ازشون به خاطر تشخیصها وراهنمایی های خوبشون تشکر کنم هفته ای دوبار حموم می کرد

در تمام مدت ساکت ساکت من وبابایی رو نگاه می کرد که داریم چیکار میکنیم niniweblog.com فکر کنم واسش همه چی عجیب بود niniweblog.comبعد از حموم هم آرومه آروم می خوابید    

اینجوری شده بود که هر زمان خیلی بی تابی می کرد می بردیمش حموم!

اینقدر از صدای آب لذت میبرد و آروم میشد که گاهی اوقات تو حمام میدیدم خواب رفت!!! 

 

 

 اینم کسرا خوشگلم که توحمام خوابیده! 

                                                      

اما نمی دونم تازگیا چی شده که خیلی با حموم رفتن حال نمی کنه؟می ترسه !میاد تو حموم اما همینکه آب می ریزم روش یا می ذارمش تو وام بغض میکنه اوایل فکر میکردم آب شاید داغه شاید سرده جاش بده می گیرمش تو بغلم اما نه !؟

شروع کار دلهره داره البته کم کم خوب میشه عادت می کنه اما خوب اولش سخت شروع میشه خداکنه ترسش تموم شه

     دوست دارم عزیزم