اومد…

امروز مورخه31فروردین یکهزاروسیصدونود  بالاخره  بعد از یک هفته دردومریضی واوضاع نابسامان مزاجی ودفع و…

دندون آقا کسرا پا به عرصه وجود گذاشتند

هورااااااااااا

الهی مامانی قربونت بره عزیزم می خوام واست آش دندون بپزم 

این آقا پسمل ما بفهمی نفهمی  یکم سخت دندون بودند! 

من از 4ماهگی منتظر این دندونای خوشکلش بودم که بالاخره امروز زمانی که 9 ماهه شد به سرانجام رسیدن و دراومدن 

طفلک کسراکوچولو این چندروز اینقدر سرش داغ میشدموقع شیر خوردن  عرق میکرد 

سه بار بردمش دکتر دوبار واسه سوختگی پاش یکبارم بردمش  پیش متخصص شرایطش چک کن خیلی نگرانش شده بودم  اما همش به خاطر دندون  در آوردن بود که خدارو شکر به خیرو خوشی در اومدن