آش دندون

جمعه (۲/۲/۹۰)به مناسبت دندون در آوردن آقا کسرا مامانی ایشون که من باشم به کمک مادربزرگاش واسش آش پختیم

 این یه رسم قدیمی نمیدونم بقیه هم این رسم دارن یا نه اما تو کرمان موقعی که اولین دندون بچه در میاد معمولاواسش آش میپزن ویه جورایی این موضوع جشن میگیرن 

 دایی احمد وزهره خانم اینا هم لطف کردندتشریف آوردن آش دندون کسرا جونم وخوردیم

دور هم نشسته بودیم(البته آقا کسرا خواب تشریف داشتن)niniweblog.comکه در زدن !کیه؟دیدم واسمون آش آوردن !جریان چیه؟همسایه روبه روییمون هم اتفاقا آش دندون واسه نوه شون پخته بودن کلی خندیدیم عجب تصادفی!

niniweblog.com

 

اینم کاسه آش کسرا جون

انشاالله که بقیه دندونات عزیزدلم راحت در بیادوخداحافظ ونگهدارت باشه