واکسن یکسالگی

 

 

                                

  

چهارشنبه 29 تیر ماه واکسن یکسالگی آقا پسر گلم رورفتیم درمانگاه زدیم

 خیلی راحتر از اون چیزی بود که فکر می کردم اصلا اذیت نشد پسرم واسه خودش مرد شده یه کوچولو

گریه کرد و تموم!

         البته طرفای عصر یکم بی قرار بوداما کلا به خیر گذشت 

                     تا واکسن 18 ماهگی