با پسرم این روزا

 

 

           

کسرا کوچولوی مامان روزای نسبتا بدی رو میگذرونه!

چند وقت بود خیلی شدید سرفه میکرد بردمش دکتر گفت حساسیت داره یه لیست بلند بالا

واسش نوشته که اینو نباید بخوره اونو نباید بخوره خلاصه تا همیشه هم از بالشت پروعطرو ادکلن وپرنده

و  دودباید دور باشه!!!!

واز همه مهتراینکه به تشخیص آقای دکتر مک زدن شیشه شیر از هر چیزی واسه این آقا پسمل

عزیز بدتره (ریه اش تحریک میشه بیشتر سرفه میزنه) در نتیجه مامانی هم تصمیم گرفت 

به این تشخیص جامه عمل بپوشونه وکسرا رو از شیشه شیر بگیره

یکم سخته مخصوصا موقع خوابیدنش کلی گریه میکنه تا خواب میره!!!

و طبق معمول همیشه نبودن بابایی هم…

 گفتن این موضوع که بابایی نیست چیزی رو عوض نمیکنه پس بهتره بگذریم

با امشب میشه شب دوم بدون شیشه خدایا خودت کمکم کن

دوست دارم مامانم مواظب خودت باش بدون هر کاری که میکنم به خاطرخودته عزیز دلم