یه خبر خوب

 

                    .•* زیبــا ســاز بــرای مـــا *•. www.zibasaz4us.blogsky.com جدا کننده ها

 

وای خدای من دارم از خوشحالی بال در میارم یه خبر خیلی خوب دارم عمه می شم!!!niniweblog.com

             امروز مامان فرح زنگ زدوبهم این خبر خوب ُ داد  یهووو…niniweblog.com

قربون برادر زاذه گلم برم من ,نفسم ,ملوسکم, عروسکم(انشاالله دخمل دیگه!!!.•* زیبــا ســاز بــرای مـــا *•. www.zibasaz4us.blogsky.com  صورتک های خندان)

دایی و زن دایی ومامان بزرگی همگی دعا میکنن پسر باشه اما من یعنی عمه خانم اول دعا

                                 میکنم سالم باشه و بعد دختر!!! niniweblog.com

                                 باور م نمی شه اینقدر خوشحالم…

            امیدوارم در کمال صحت وسلامت و شادی به دنیا بیای گلم

                                            می بوسمت عزیزم

زن دایی پریسا کسرا کوچولو رو خیلی خیلی دوست داشت خدارو شکر که خودشون هم دارن صاحب

                      تربچه می شن!بهش گفتم دختر شد اسمش من انتخاب می کنم!

راستی  عزیز عمه تا اون بالا پیش خدا هستی واسه کسرا کوچولو دعا کن حالا میای میبینیش اینقدر

                  پسمل خوبیه  اینقدر آقاست ,باشخصیت ,ناز.•* زیبــا ســاز بــرای مـــا *•. www.zibasaz4us.blogsky.com عروسک های پسر

             همه دخملا واسش می میرن!!! راست می گم به جون خودم!

                                       قربونت برم عمه