شیطنت جدید

 

                         niniweblog.com

 

وااااااااااااای خدای من دیروز رفتم خونه میبینم به آقا پسر وسط پله هاست البته بابابزرگی هم باهاش بودن

ولی آقا داشتن پله هارو یکی یکی سینه خیزمی رفت بالا کلی هم ذوق میکرد تازشم یه وقتایی

بر می گشت می خواست شاهکار فتح خودش ببینهniniweblog.com

 

                         من نیستم مواظب خودت باش عزیزم