در این روزها

 

 

                                                                                           

        امروز 16 اردیبهشت ، هیچ مناسبت خاصی نیست،هیچ اتفاق خاصی هم اینروزا نیوفتاده!

همه چی معمولی و یکنواخت روزمرگی محض!

نمی دونم فقط واسه ما اینجوریه یا اوضاع همه همینه؟

هوا هم که اصلا جالب نیست!گرم،دلگیر،غبارآلود…

خلاصه تمام عوامل طبیعی و غیر طبیعی دست به دست هم دادن تا همه چی غیر قابل تحمل باشه!

بگذریم ، این روزا هرچی بزرگتر میشی بیشتر متوجه نبودن بابایی میشی بیشتر بهانه اش میگیری گاهی

چندبار در روز مجبورم شمارش بگیرم باهاش حرف بزنی جواب دل خودم یه جور باید بدم جواب تورو هم یه

جور عزیزم.

وقتی ازت میپرسن بابایی کجاست ؟

" اتوبوس رفته "

واسه چی رفته؟

" رفته درس "

قربونت برم که تو این سن باید خیلی مسایل رو درک کنی.

اما خوشحالم که از شیطنات کم نشده عزیزم

 

هنوز هم سر از همه جادر میاری همه چی روبهم میریزی…

 

                            دوست دارم عزیزم