یه خبر بد

 

                       алмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмазалмаз

 

مامان بزرگی کسرا (مامان عزیز خودم)چند روز پیش به دلیل یه بی احتیاطی کوچولو خوردن زمین و

متاسفانه دستشون شکست و الان تو گچ !!!

آخی مامان بزرگی طفلک، خدا کنه زودتر حالشون خوب شه من خیلی نگرانشونم

می دونین که تو این سن و سال شکستگی یکم سخته مخصوصا که تقریبا تمام خانمهای ایرانی

در معرض پوکی استخوان قرار دارند.

بهر حال با اینکه قرار بود چند وقت پیششون بمونیم مجبور شدیم جمع کنیم برگردیم خونه خودمون

چون صبح که می رم سر کار مامان بزرگی نمی تونستن شما رو تنها نگه داره .

اینم یه عکس از دست مامان فرح طفلک

                                      

                                                                 با آرزوی زود خوب شدن مامان بزرگی