تعطیلات گذشته

 

 

                                                                     

با جناب کسرا خان به همراه خاله بهناز رفتیم شیراز فوق العاده گرم بود وشازده کوچولو ماهم گرمایی،  

دائم بالا میاورد ، نگرانش شدم خیلی زیاد،  رفتیم پیش متخصص گفت یکم سرما  خورده به خاطر

کسرا زود برگشتیم ، کرمان که رسید حالش خوب شد!!!

آخه آدم چی بگه ؟

خداروشکر که چیزه مهمی نبوده

باتشکر ویژه از خاله سمیرا وخاله لیلاومامان مهربونشونقلب

باغ ارم

 

 

آرامگاه سعدی

 

 

 

همه بهم گفتن بدون کسرا برو اما من دلم نیومد اما اگه کرمان مونده بودی هم خودت کمتر اذیت میشدی

هم من عزیز دلم

 

                   در هر صورت دوست دارم