تولد کسرا جونم

 

 

 

 

 

 

                       07400000 پنجشنبه29تیر یه تولد کوچولو واسه این شیطون گرفتیم 07400000

 

 

کیک آقا کسرا ، شکل جوجه تیغیه  که بزرگترین آرزوش اینه یکی از ته دل بغلش کنه!

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داره ترتیب جوجه تیغیه بیچاره رو میدهخنده

 

00300000واینهم آخرشب که آقا کسرا حسابی از خجالت بادبادکا در اومدن!!! 00300000      

 

الهی مادر 120 سال سالم صالح وشاد باشی

 

                                   دوستدار تومامانی