یه شاهکار دیگه

 

totalgifs.com barrinhas gif gif 65.gif

 

 

شما اگه در اشپزخونه رو باز کنید با این صحنه روبه روشید چیکار میکنید؟

 

 

شمارو نمیدونم ولی من که زدم زیر گریه …

اصلا باورم نمیشد نخود و عدس و لوبیا قرمز و لوبیا چیتی رو با هم قاطی کرده بود!

دلم میخواست تو اون لحظه دنیا تموم شه.

نمیدونستم چطوری باید جداشون کنم

بابایی هم خونه نبود ، خلاصه جای همه خالی یه چند دقیقه ای گریه کردم

بعد که آروم شدم رفتم جمشون کردم

البته این جریان خالی از دو تا جیغ فرابنفش نبود

اما بهر حال تموم شد به سختی تموم شد…

 

                                                  خدایا خیلی به کمکت نیاز دارم