برما میگذرد اینگونه

 

niniweblog.com

 

سلام 

خوبی عزیز دلم  چه خبرا؟منم خوبم اینروزا یکم سردرد دارم فکر کنم به خاطر هوای سرد اینجا باشه

شماهم خوبی مشغول شیطنت وبزرگ شدن …

از اوضاع و احوال اقا کسرا باید بگم کلا یکسرش کرده !! خونه رو با توالت کاملا یکی فرض کرده

قبلنا حداقل بعد از قضاء حاجت میگفت مامان –یش کردم تازگیا من بعد از نیم ساعت میبینم

ای بابا اینجا خیسه یا …

خیلیا می گن از اضطرابه اما من خیلی سعی کردم که کسرا اینجا استرسی نداشته باشه البته نمیشه 

منکر تنهایی و یکسری نداشته های الان کسرا شد  اما من سعی میکنم به نحوی پرشون کنم

الان خیلی وقتش با تلویزیون پر میشه ، خیلی موافق این موضوع  نیستم اما تو این شرایط بهترین

گزینه واسه پر کردن اوقات کسراست گاهی اوقات باهم نقاشی میکنیم هوابهتر بود با باباییش شبا

میرفت فوتبال اما الان واقعا سرده، نمیشه!

شبا معمولا با هم سه تایی میریم بیرون گاهی هم شام میخوریم وبرمیگردیم

لباس پوشیدن برای کسرا یه پروسه چهل دقیقه ایی که گاهی آدم کلافه میکنه

زمانیکه آماده میشه بهش میگم برو تو راه رو تا من بیام

 

اینجا منتظر منه!

 

 

 

ساندویچ Mcdonald 

 

 

الان هم مشغوله آب بازیه این عکس داغه داغه همین الان گرفتیم…

 

                                                     مواظب خودت باش عزیزم